Naturen er en skatt.

Hjelp oss med å redde den, ved å spre vårt budskap.

Ta vare på de behov vi har i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner, er en bærekraftig utvikling. Det betyr at ressursene må fordeles rettferdig. Vi i Norge har et forbruk som ikke er bærekraftig hvis resten av verden skal få dekke sine behov.