Lea-Amdal nettstedavtale

Nettstedet LeaMarketing.no

("Nettstedet") er en online informasjonstjeneste levert av Lea-Amdal i dette tilfellet ("LeaMarketing.no"), med forbehold om at du overholder vilkårene nedenfor. Vennligst les dette dokumentet nøye før du går inn på eller bruker nettstedet. ved å få tilgang til eller bruke nettstedet, godtar du å være bundet av vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet. LeaMarketing.no kan når som helst endre denne avtalen, og slike endringer trer i kraft umiddelbart etter at den endrede avtalen er lagt ut på nettstedet. du godtar å gjennomgå avtalen med jevne mellomrom for å være klar over slike endringer, og din fortsatte tilgang til eller bruk av nettstedet skal anses som din avgjørende aksept av den modifiserte avtalen.

1. Opphavsrett, lisenser og ideinnleveringer.

Hele innholdet på nettstedet er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett og varemerke. Eieren av opphavsrettighetene og varemerkene er LeaVideo.no, dets tilknyttede selskaper eller andre tredjepartslisensgivere. DU KAN IKKE endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre eller distribuere på en hvilken som helst måte, materialet på nettstedet, inkludert tekst, grafikk, kode og / eller programvare. Du kan skrive ut og laste ned deler av materiale fra de forskjellige områdene av nettstedet utelukkende for din egen ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du godtar å ikke endre eller slette noen copyright- eller proprietære merknader fra materialet. Du samtykker i å gi LeaMarketing.no en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende, evigvarende lisens, med rett til å underlisensiere, å reprodusere, distribuere, overføre, lage avledede verk av, offentlig vise og offentlig utføre alle materiale og annen informasjon (inkludert, uten begrensning, ideer inneholdt der for nye eller forbedrede produkter og tjenester) du sender til offentlige områder på nettstedet (for eksempel oppslagstavler, fora og nyhetsgrupper) eller via e-post til Help@LeaSupport.com på alle måter og i ethvert medium som nå er kjent eller heretter utviklet. Du gir også LeaVideo.no rett til å bruke navnet ditt i forbindelse med innsendt materiale og annen informasjon, så vel som i forbindelse med all reklame, markedsføring og reklamemateriell relatert til det. Du samtykker i at du ikke kan benytte deg av LeaMarketing.no for påstått eller faktisk brudd eller misbruk av noen eiendomsrett i din kommunikasjon til LeaMarketing.no.

 

VAREMERKER

Publikasjoner, produkter, innhold eller tjenester det henvises til her eller på nettstedet, er de eksklusive varemerker eller tjenestemerker for LeaMarketing.no. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt på nettstedet, kan være varemerker for sine respektive eiere.

2. Bruk av nettsiden.

Du forstår at, bortsett fra informasjon, produkter eller tjenester som er tydelig identifisert som levert av LeaMarketing.no, driver LeaMarketing.no ikke, kontrollerer eller støtter informasjon, produkter eller tjenester på Internett på noen måte. Med unntak av LeaSupport.com-identifisert informasjon, produkter eller tjenester, tilbys all informasjon, produkter og tjenester som tilbys gjennom nettstedet eller på internett generelt av tredjeparter, som ikke er tilknyttet LeaMarketing.no. Du forstår også at LeaMarketing.no ikke kan og garanterer eller garanterer at filer som er tilgjengelige for nedlasting via nettstedet vil være fri for infeksjon eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som manifesterer seg som forurensende eller destruktive egenskaper. Du er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og sjekkpunkter for å tilfredsstille dine spesifikke krav til nøyaktighet av datainndata og -utgang, og for å opprettholde et middel utenfor nettstedet for rekonstruksjon av tapte data.

Du påtar deg totalansvar og risiko for din bruk av nettstedet og internett. LeaMarketing.no gir nettstedet og relatert informasjon "som det er" og gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier, representasjoner eller påtegninger overhodet (inkludert uten begrensning garantier for tittel eller ikke-krenkelse, eller de underforståtte garantiene for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål) med hensyn til tjenesten, all informasjon om varer eller tjenester som tilbys gjennom tjenesten eller på internett generelt, og LeaMarketing.no er ikke ansvarlig for kostnader eller skader som oppstår verken direkte eller indirekte fra en slik transaksjon . Det er kun ditt ansvar å evaluere nøyaktigheten, fullstendigheten og nytten av alle meninger, råd, tjenester, varer og annen informasjon som tilbys gjennom tjenesten eller på Internett generelt. LeaMarketing.no garanterer ikke at tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri, eller at mangler i tjenesten vil bli rettet.
Du forstår videre at internettets rene natur inneholder uredigerte materialer, hvorav noen er seksuelt eksplisitte eller kan være støtende for deg. Din tilgang til slikt materiale er på din risiko. LeaMarketing.no har ingen kontroll over og tar ikke noe ansvar for slikt materiale.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter vil LeaMarketing.no være ansvarlig for (i) eventuelle tilfeldige, følgeskader eller indirekte skader (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer eller informasjon og lignende) som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke tjenesten, eller informasjon, eller transaksjoner som tilbys på tjenesten, eller lastet ned fra tjenesten, eller forsinkelser av slik informasjon eller tjeneste. Selv om LeaVideo.no eller dets autoriserte representanter har blitt informert om muligheten for slike skader, eller (ii) ethvert krav som skyldes feil, mangler eller andre unøyaktigheter i tjenesten og / eller materiale eller informasjon lastet ned gjennom tjenesten. Siden noen stater ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det hende at begrensningen ovenfor ikke gjelder deg. I slike stater er LeaMarketing.no ansvar begrenset i størst mulig grad loven tillater.

LeaMarketing.no gir ingen uttalelser om noe annet nettsted som du har tilgang til via dette eller som kan lenke til dette nettstedet. Når du går inn på et nettsted som ikke er LeaMarketing.no, må du forstå at det er uavhengig av LeaMarketing.no og at LeaMarketing.no ikke har kontroll over innholdet på nettstedet. I tillegg betyr en lenke til et LeaMarketing.no-nettsted ikke at LeaMarketing.no støtter eller aksepterer noe ansvar for innholdet, eller bruken av et slikt nettsted.

3. Skadesløsholdelse.

Du samtykker i å skadesløse, forsvare og holde uskadelig LeaMarketing.no, dets offiserer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsinformasjonsleverandører til tjenesten fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalær, som følge av brudd på denne avtalen (inkludert uaktsom eller urettmessig oppførsel) fra deg eller andre personer som har tilgang til tjenesten.

4. Tredjeparts rettigheter.

Bestemmelsene i avsnitt 2 (Bruk av tjenesten) og 3 (Skadesløsholdelse) er til fordel for LeaMarketing.no og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjepartsinformasjonsleverandører til tjenesten. Hver av disse personene eller enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

5. Termin; Avslutning.

Denne avtalen kan avsluttes av begge parter uten varsel når som helst, uansett årsak. Bestemmelsene i avsnitt 1 (Opphavsrett, lisenser og ideinnleveringer), 2 (Bruk av tjenesten), 3 (Skadesløsholdelse), 4 (Tredjeparts rettigheter) og 6 (Diverse) skal overleve enhver opphør av denne avtalen.

6. Diverse.

Denne avtalen skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge som gjelder for avtaler som er gjort og skal utføres i Norge. Du samtykker i at enhver rettssak eller prosedyre mellom LeaMarketing.no og deg for ethvert formål angående denne avtalen eller partenes forpliktelser nedenfor, skal bringes utelukkende i en føderal eller statlig domstol med kompetent jurisdiksjon som sitter i Norge. Enhver årsak til handling eller krav du måtte ha med hensyn til tjenesten, må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til søknaden oppstår eller et slikt krav eller en årsak til handling er sperret. LeaMarketing.no  unnlatelse av å insistere på eller håndheve streng oppfyllelse av noen bestemmelse i denne avtalen skal ikke tolkes som et frafall av noen bestemmelse eller rett. Verken oppførselen mellom partene eller handelspraksis skal handle for å endre noen bestemmelse i denne avtalen. LeaMarketing.no kan tildele sine rettigheter og plikter under denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.


Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.

Sosial Markedsføring - Automatisering av Markedsføring - Markedsføringsplaner -Markedsføring og Promotering - Markedsførings Produksjon - Markedsføring av ny Design - Grafisk Markedsføring - Automatisering av Markedsføring

bg.video

Laget av Lea-Amdal