Personvernregler

Velkommen til LeaMarketing.no sine personvernregler

Vi forstår at personvern på nettet er viktig for brukere av nettstedet vårt, spesielt når de driver virksomhet. Denne erklæringen styrer vår personvernpolicy med hensyn til de brukere av nettstedet ("besøkende") som besøker uten å gjøre forretninger og besøkende som registrerer seg for å gjøre forretninger på nettstedet og bruker de forskjellige tjenestene som tilbys av LeaVideo.no (samlet , "Tjenester") ("Autoriserte kunder").

Personlig identifiserbar informasjon refererer til all informasjon som identifiserer eller kan brukes til å identifisere, kontakte eller finne personen som informasjonen gjelder, inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, økonomiske profiler, sosial sikkerhet nummer og kredittkortinformasjon. Personlig identifiserbar informasjon inkluderer ikke informasjon som samles anonymt (dvs. uten identifikasjon av den enkelte bruker) eller demografisk informasjon som ikke er knyttet til en identifisert person.

Hvilken personlig identifiserbar informasjon samles inn?

Vi kan samle inn grunnleggende brukerprofilinformasjon fra alle våre besøkende. Vi samler inn følgende tilleggsinformasjon fra autoriserte kunder: navnene, adressene, telefonnumrene og e-postadressene til autoriserte kunder, arten og størrelsen på virksomheten, og arten og størrelsen på annonseringsbeholdningen som den autoriserte kunden har til hensikt å kjøpe eller selge.

Hvilke organisasjoner samler inn informasjonen?

I tillegg til vår direkte innsamling av informasjon, kan våre tredjeparts tjenesteleverandører (som kredittkortselskaper, Google, Microsoft og andre søkemotorer, clearinghus og banker) som kan tilby tjenester som kreditt-, forsikrings- og sperringstjenester samle inn denne informasjonen fra våre besøkende og autoriserte kunder. Vi kontrollerer ikke hvordan disse tredjepartene bruker slik informasjon, men vi ber dem om å avsløre hvordan de bruker personlig informasjon gitt til dem fra besøkende og autoriserte kunder. Noen av disse tredjepartene kan være mellommenn som kun fungerer som lenker i distribusjonskjeden og ikke lagrer, oppbevarer eller bruker informasjonen de får.

Hvordan bruker nettstedet personlig identifiserbar informasjon?

Vi bruker personlig identifiserbar informasjon for å tilpasse nettstedet, ta passende tjenestetilbud og oppfylle kjøps- og salgsforespørsler på nettstedet. Vi kan sende besøkende og autoriserte kunder e-post om forskning eller kjøp og salgsmuligheter på nettstedet eller informasjon relatert til innholdet på nettstedet. Vi kan også bruke personlig identifiserbar informasjon til å kontakte besøkende og autoriserte kunder som svar på spesifikke henvendelser eller for å gi ønsket informasjon. Men vi selger eller gir ingen informasjon utenfor selskapet Lea-Amdal.

Hvilke organisasjoner samler inn informasjonen?

I tillegg til vår direkte innsamling av informasjon, kan våre tredjeparts tjenesteleverandører (som kredittkortselskaper, Google, Microsoft og andre søkemotorer, clearinghus og banker) som kan tilby tjenester som kreditt-, forsikrings- og sperringstjenester samle inn denne informasjonen fra våre besøkende og autoriserte kunder. Vi kontrollerer ikke hvordan disse tredjepartene bruker slik informasjon, men vi ber dem om å avsløre hvordan de bruker personlig informasjon gitt til dem fra besøkende og autoriserte kunder. Noen av disse tredjepartene kan være mellommenn som kun fungerer som lenker i distribusjonskjeden og ikke lagrer, oppbevarer eller bruker informasjonen de får.

Hvem kan informasjonen deles med?

Personlig identifiserbar informasjon om autoriserte kunder kan deles med andre autoriserte kunder som ønsker å evaluere potensielle transaksjoner med andre autoriserte kunder. Vi kan dele samlet informasjon om våre besøkende, inkludert demografien til våre besøkende og autoriserte kunder, med våre tilknyttede pakkeleverandører, våre innkjøpskanaler for direktesending og byråer, og tredjepartsleverandører. Vi tilbyr også muligheten til å "velge bort" mottak av informasjon eller bli kontaktet av oss eller av et hvilket som helst byrå som handler på våre vegne.
.

Hvordan lagres personlig identifiserbar informasjon?

Personlig identifiserbar informasjon som samles inn av LeaMarketing.no lagres sikkert og er ikke tilgjengelig for tredjeparter eller ansatte hos LeaMarketing.no -eieren Lea-Amdal, bortsett fra bruk som angitt ovenfor.


Hvilke valg er tilgjengelige for besøkende når det gjelder innsamling, bruk og distribusjon av informasjonen?

Besøkende og autoriserte kunder kan velge å motta uønsket informasjon fra eller bli kontaktet av oss og/ eller våre leverandører og tilknyttede byråer ved å svare på e-post som instruert, eller ved å kontakte oss på help@leasupport.com.

Brukes informasjonskapsler på nettstedet?

Cookies brukes av en rekke årsaker. Vi bruker informasjonskapsler for å få informasjon om preferansene til våre besøkende og tjenestene de velger. Vi bruker også informasjonskapsler av sikkerhetshensyn for å beskytte våre autoriserte kunder. For eksempel, hvis en autorisert kunde er logget på og nettstedet er ubrukt i mer enn 10 minutter, logger vi automatisk den autoriserte kunden av.

Hvordan bruker LeaMarketing.no påloggingsinformasjon?

LeaMarketing.no bruker påloggingsinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, IP-adresser, Internett-leverandører og nettlesertyper, for å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukerens bevegelse og bruk, og samle bred demografisk informasjon.
Hvilke partnere eller tjenesteleverandører har tilgang til personlig identifiserbar informasjon fra

besøkende og / eller autoriserte kunder på nettstedet?

LeaMarketing.no har inngått og vil fortsette å inngå partnerskap og et annet tilknyttet selskap med en rekke leverandører. Slike leverandører kan ha tilgang til visse personlig identifiserbare opplysninger på grunnlag av behov for å kunne vurdere autoriserte kunder for tjenestekvalifisering. Våre personvernregler dekker ikke deres innsamling eller bruk av denne informasjonen. Utlevering av personlig identifiserbar informasjon for å overholde lovene. Vi vil utlevere personlig identifiserbar informasjon for å overholde en rettskjennelse eller stevning eller en anmodning fra et rettshåndhevelsesbyrå om å utlevere informasjon. Vi vil også avsløre personlig identifiserbar informasjon når det er rimelig nødvendig for å beskytte sikkerheten til våre besøkende og autoriserte kunder.

Hvordan beskytter nettstedet personlig identifiserbar informasjon?

Alle våre ansatte er kjent med vår sikkerhetspolicy og praksis. Den personlig identifiserbare informasjonen til våre besøkende og autoriserte kunder er kun tilgjengelig for et begrenset antall kvalifiserte ansatte som får passord for å få tilgang til informasjonen. Vi reviderer sikkerhetssystemene og prosessene våre med jevne mellomrom. Sensitiv informasjon, for eksempel kredittkortnumre eller personnummer, er beskyttet av krypteringsprotokoller, på plass for å beskytte informasjon som sendes via Internett. Mens vi tar kommersielt rimelige tiltak for å opprettholde et sikkert nettsted, er elektronisk kommunikasjon og databaser utsatt for feil, manipulering og innbrudd, og vi kan ikke garantere eller garantere at slike hendelser ikke vil finne sted, og vi er ikke ansvarlige overfor besøkende eller autoriserte Kunder for slike hendelser.

Hvordan kan besøkende rette opp unøyaktigheter i personlig identifiserbar informasjon?

Besøkende og autoriserte kunder kan kontakte oss for å oppdatere personlig identifiserbar informasjon om dem eller for å rette opp eventuelle unøyaktigheter ved å sende oss en e-post på hjelp@LeaSupport.com.

Kan en besøkende slette eller deaktivere personlig identifiserbar informasjon som samles inn av nettstedet?

Vi gir besøkende og autoriserte kunder en mekanisme for å slette / deaktivere personlig identifiserbar informasjon fra nettstedets database ved å kontakte [e-post]. På grunn av sikkerhetskopier og registreringer av slettinger kan det imidlertid være umulig å slette en besøksoppføring uten å beholde noe gjenværende informasjon. En person som ber om å deaktivere personlig identifiserbar informasjon vil ha denne informasjonen funksjonelt slettet, og vi vil ikke selge, overføre eller bruke personlig identifiserbar informasjon relatert til denne personen på noen måte som går videre.

Hva skjer hvis personvernreglene endres?

Vi vil informere våre besøkende og autoriserte kunder om endringer i personvernreglene våre ved å legge ut slike endringer på nettstedet. Imidlertid, hvis vi endrer personvernreglene våre på en måte som kan føre til utlevering av personlig identifiserbar informasjon som en besøkende eller autorisert kunde tidligere har bedt om ikke å bli avslørt, vil vi kontakte slik besøkende eller autorisert kunde for å tillate en slik besøkende eller autorisert kunde å forhindre slik avsløring.

Avsluttning

Lenker:

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at når du klikker på en av disse koblingene, flytter du til et annet nettsted. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene til disse koblede nettstedene, ettersom deres personvernregler kan avvike fra vår.

Vi i Lea-Amdal er skaperne av LeaMarketing.no og står som høyeste distanse for ikke forståtte og uklarheter ved utsagn, anbefalinger, programmer, produkter og tjenester. Vi vil alltid tilstrebe å gi den beste servicen vi har mulighet til å bistå med, dersom saker blir tatt opp med oss før andre blir involverte. Vi finner som oftest en løsning som er god for begge parter, selv om vi er dem som taper på avtalen. Vi ser på det lange løp som den viktigste delen av vår forretning og der er det alltid kunden som skal ha fordelene først.

Vi Er Her For Dere:

Håper dette gir deg/ dere en tryggere følelse av at ting alltid løser seg for dem som går den rette vei.

Hjertelig hilsen
Lea-Amdal

Sosial Markedsføring - Automatisering av Markedsføring - Markedsføringsplaner -Markedsføring og Promotering - Markedsførings Produksjon - Markedsføring av ny Design - Grafisk Markedsføring - Automatisering av Markedsføring

bg.video

Laget av Lea-Amdal